1/2" or 5/8" 12 Plait Rawhide Bosal
1/2" or 5/8" 12 Plait Rawhide Bosal | Another View
1/2 or 5/8 12 Plait Rawhide Bosal

1/2" or 5/8" 12 Plait Rawhide Bosal

Bosal 12 plait braided all rawhide core
Price: $ 135.00

Quantity:
 Frecker's Saddlery
125 W Bannack
Dillon, Montana 59725