Heavy Plastic Stirrups

Heavy Plastic Stirrups

3" by 5" Heavy plastic Stirrups, Dark Brown in color.
Price: $ 45.00

Quantity:
 Frecker's Saddlery
125 W Bannack
Dillon, Montana 59725